Spring naar hoofdinhoud

Kunstenaar Anne Wenzel opent expo over strijd, protest en gedrevenheid in Schiedam

Met de tentoonstelling Carte Blanche (Fuck The Dictator) bezet beeldend kunstenaar Anne Wenzel Stedelijk Museum Schiedam. De expo slaat met verschillende installaties een brug tussen kunst en politiek engagement en ademt strijd, protest en gedrevenheid.

De oorsprong van deze tentoonstelling is nogal verrassend want die ligt in een bokswedstrijd. Beeldend kunstenaar Anne Wenzel en toenmalig museumdirecteur Deirdre Carasso namen het in 2019 tegen elkaar op. De prijs als Wenzel zou winnen: carte blanche in het museum. Huidig museumdirecteur Anne de Haij lost die belofte nu in en geeft Anne Wenzel volledige vrijheid op een verdieping in een van de vleugels. 

Carte Blanche (Fuck The Dictator)
Wenzel ziet dat kunst steeds vaker ingezet wordt voor een politieke en sociaalmaatschappelijke agenda. Ze vindt dat kunst hierdoor slechts een illustratie van beleid wordt en aan kracht verliest. ‘Carte Blanche (Fuck The Dictator)’ gaat voor Wenzel over zowel het letterlijke als het figuurlijke gevecht tegen machtsstructuren en de noodzaak om die te bevragen en te doorbreken.

Installaties 
De expositie toont zowel indrukwekkende, speciaal voor de gelegenheid nieuw ontwikkelde installaties, als ook ouder werk, waaruit eenzelfde politiek engagement spreekt. Het hart is de Carte Blanche-ruimte: een levend archief, waarin visuele en tekstuele bronnen de verschillende stadia van Carte Blanche (Fuck The Dictator) laten zien.

Taal van protest
Carte Blanche (Fuck The Dictator) ademt strijd, protest en gedrevenheid. Hier slaat Wenzel een brug tussen werelden van kunst en politiek engagement. Buiten staat een installatie die als een barricade op het voorplein van het museum staat en binnen blijken oude ‘helden’ zoals Jan Pieterszoon Coen, Johan Maurits, Koning Leopold II van België en Christoffel Columbus in een wankele positie te verkeren. Het eens zo glorieuze verleden ligt in puin. De keramische reliëfs met scènes van geweld en strijd die getoond worden in dezelfde ruimte, zijn gebaseerd op afbeeldingen van opstanden, demonstraties en staatsgeweld, gevonden op internet en in boeken en kranten.

Splendid Surrender
Ook het monumentale werk Splendid Surrender (2012) uit de collectie van Stedelijk Museum Schiedam is opgenomen. Het is op te vatten als een aanklacht tegen de draconische bezuinigingen op het cultuurbudget ten tijde van de neoliberale politiek van toenmalig minister Halbe Zijlstra. Bezuinigingen die een verregaande negatieve impact hadden – en nog steeds hebben – op kunstenaars en kunstinstellingen.

Over de kunstenaar
Anne Wenzel (Schüttorf, 1972) maakt monumentale keramische beelden en installaties die in binnen- en buitenland getoond worden. Daarnaast zet zij zich actief in voor een betere positie van de beeldend kunstenaar. Ze zit in diverse besturen en commissies, omdat zij het noodzakelijk vindt dat de stem van de kunstenaars aan deze tafels gehoord wordt. In haar atelier in Rotterdam werkt zij momenteel aan het Razzia-monument, dat in november 2023 onthuld zal worden aan de Parkkade in Rotterdam.

Meer informatie en tickets

Dit is gesponsorde content

Meer nieuwtjes lezen?

Lees nog meer tips, achtergrondverhalen en nieuws over Rotterdam.

Cookies op de website van Uitagenda Rotterdam
We gebruiken cookies waarmee we onze website en advertenties persoonlijker en relevanter maken. Als je niet akkoord gaat, plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.