Spring naar hoofdinhoud

De 11e editie van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam onderzoekt natuur, cultuur en hoop

De 11de editie van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam met de titel Nature of Hope onderzoekt natuur, cultuur en hoop samen vanuit architectonisch denken en handelen, als vliegwiel voor maatschappelijke verandering. De IABR 2024 vindt plaats van 29 juni tot 13 oktober 2024 in het Nieuwe Instituut. De IABR keert daarmee terug naar de plek waar ze 20 jaar geleden haar eerste culturele schreden zette.

Wat is er te zien?

De IABR brengt dit jaar met de tentoonstelling meer dan 70 architecten, onderzoekers, ontwerpers en schrijvers bij elkaar, die samen laten zien hoe architectuur het ecologisch evenwicht kan herstellen door biodiversiteit en natuur als vertrekpunt voor een ontwerp te nemen. Alle deelnemers van de tentoonstelling in het Nieuwe Instituut vind je hier

Jeux des Joules

Een van de projecten is Jeux des Joules, een transitie-atelier dat de ruimtelijke opgave van energietransitie onderzoekt. Om te voldoen aan de groeiende vraag naar elektriciteit in de context van de energietransitie, moeten in Nederland meer dan 50.000 van dit soort huisjes in het straatbeeld worden opgenomen. Maar waar? En hoe moeten ze eruitzien? Kunnen ze ook andere stedelijke functies vervullen? De installatie op de tentoonstelling toont een alternatieve kijk op energie-infrastructuur op wijkniveau.

HouseEurope!

Een ander werk is HouseEurope!. Een Europees burgerinitiatief voor het renoveren van bestaande gebouwen en het stoppen met slopen. Gebouwen worden vaak gezien als investeringsobject, in plaats van als een plek om te wonen. Financiële speculatie zorgt ervoor dat gebouwen worden gesloopt om nieuw te bouwen, met sociale en ecologische problemen tot gevolg.

Botanical Monuments

Naast de tentoonstelling bestaat Nature of Hope uit een groene route door Rotterdam die gemeenschapsinitiatieven op het gebied van stadsnatuur verbindt onder de noemer Botanical Monuments. De route bestaat uit ruim vijfentwintig lokale initiatieven in de groene openbare ruimte van Rotterdam. De lijst met locaties vind je hier.

Practice Place

Een uitgebreid publieksprogramma, met lezingen, workshops, excursies en andere activiteiten vindt plaats in het Nieuwe Instituut en op groene locaties in Rotterdam. Een deel hiervan vindt plaats in een speciaal ontworpen ontmoetingsruimte in de tentoonstelling genaamd Practice Place. Het programma besteed aandacht aan de huidige opgaven voor de architectuur, zoals biobased en circulair bouwen en is via deze link te bekijken en wordt de komende weken verder aangevuld.

Kijk voor meer informatie op de website van IABR.


Foto: Sabine van der Vooren.
Dit is gesponsorde content.

Meer nieuwtjes lezen?

Lees nog meer tips, achtergrondverhalen en nieuws over Rotterdam.

Cookies op de website van Uitagenda Rotterdam
We gebruiken cookies waarmee we onze website en advertenties persoonlijker en relevanter maken. Als je niet akkoord gaat, plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.