Spring naar hoofdinhoud

Atelier Nelly en Theo van Doesburg in HNI

Dankzij de recente restauratie van hun architectuurarchief biedt Het Nieuwe Instituut je een nieuwe kijk op het werk van Nelly en Theo van Doesburg vanaf 11 juli. De presentatie erkent Nelly als sleutelfiguur in de opbouw van de reputatie van Van Doesburg en De Stijl. Stralend middelpunt van de opstelling is hun meest uitgesproken project samen: de atelierwoning in Meudon, een voorstad van Parijs.

Theo van Doesburg staat bekend als icoon van De Stijl en de Nederlandse avant-garde. Hij is actief geweest als schilder, dichter, romanschrijver, typograaf, fotograaf, interieurontwerper en architect. Het aura van zijn kunstenaarschap straalt af op zijn architectonisch werk waardoor zijn schetsen en tekeningen als unieke artefacten worden beschouwd. Het zijn veelgevraagde bruiklenen uit de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw voor internationale presentaties. Dit trekt een zware wissel op het materiaal: het merendeel is in een zodanig slechte staat dat het zonder restauratie niet langer getoond of uitgeleend kan worden.

Financiële injectie

Maar hier komt nu verandering in. Dankzij een eenmalige financiële injectie van het ministerie van OCW kan dit werk onder de vlag van het programma Architectuur Dichterbij gerestaureerd worden. Het vooronderzoek naar het architectuurarchief van Van Doesburg heeft nog allereerst een formeel karakter. Hoe is hij omgegaan met materiaal en met kleur? 

Nelly

Langzamerhand begint ook de rol van Nelly steeds meer manifest te worden. Het gesprek over het archief tendeert meer naar onderwerpen als identiteit, authenticiteit en gaat bijvoorbeeld over háár stem binnen het artistiek verbond. Het is bekend dat Nelly haar eigen rol als kunstenaar na Theo’s dood heeft opgegeven voor hem. Zij heeft immers via haar invloedrijke netwerk met onder andere Peggy Guggenheim ervoor gezorgd dat zijn naam stevig verankerd is in de kunstgeschiedenis. Er is aandacht voor de atelierwoning, waar zij na de dood van Theo nog tientallen jaren zou wonen en die een belangrijke rol speelde als trefpunt voor gasten als beeldhouwer en schilder Hans Arp, beeldhouwer Alexander Calder, jazzmuzikant Thelonius Monk en de latere president van Benin, Sourou Apithy. Het was vanuit dit adres dat Apithy de antikoloniale beweging in Frankrijk organiseerde.

Handtekeningen

Ook werden afwijkende handtekeningen getraceerd wat het aannemelijk maakt – en onderwerp van verder onderzoek – dat Nelly werk dat aan Theo wordt toeschreven heeft ondertekend. Is dat vervalsing of een gebaar van authenticatie of van toe-eigening, of eerder van gezamenlijk auteurschap?

Vragen

Atelier Nelly en Theo van Doesburg stelt deze en meerdere vragen centraal; vragen die mede ten grondslag liggen aan het belang van deze restauratie en ook alleen dankzij deze restauratie aan de orde gesteld kunnen worden.

Atelier Nelly en Theo van Doesburg is vanaf 11 juli 2020 te zien in Het Nieuwe Instituut. Raadpleeg het webmagazine voor meer achtergrondinformatie. Tijdens de looptijd van het project wordt de digitale omgeving verder verrijkt.

Klik hier voor meer info

Dit is gesponsorde content

Meer nieuwtjes lezen?

Lees nog meer tips, achtergrondverhalen en nieuws over Rotterdam.

Cookies op de website van Uitagenda Rotterdam
We gebruiken cookies waarmee we onze website en advertenties persoonlijker en relevanter maken. Als je niet akkoord gaat, plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.