Zouweboezem

Zouweboezem

Veel voorkomende vogelsoorten in dit gebied zijn roerdomp, purperreiger, zwarte stern, waterral, porseleinhoen, dodaars, snor en sprinkhaanrietzanger.

Stedelijk Museum Schiedam - KUSAMA Advertentie

Meer nieuwtjes lezen?

Lees nog meer tips, achtergrondverhalen en nieuws over Rotterdam. 

Cookies op de website van Uitagenda Rotterdam
We gebruiken cookies waarmee we onze website en advertenties persoonlijker en relevanter maken. Als je niet akkoord gaat, plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.