Spring naar hoofdinhoud

WIJkcoop010

De WIJkcoop010 is nu een Stichting met haar eigen werkbedrijf (BV).

Wijkcoöperatie Rotterdam Noord

De Wijkcoöperatie Rotterdam Noord (Wijkcoop) is een innovatief en experimenteel bewonersinitiatief, waar een sociale en bedrijfsmatige manier van werken met elkaar verbonden zijn. We bieden werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vormen een thuisbasis en netwerk voor startende en kleine ondernemers en verbinden initiatieven in de wijk. De Wijkcoop is een hybride organisatie en opereert op het snijvlak van overheid, wijk en markt. Daarbij streven we naar maximale publiekswaarde zoals leefbaarheid, werkgelegenheid en sociale cohesie. Hierbij werken we samen met Gemeente Rotterdam, zonder daarbij financieel afhankelijk te zijn.

Advertentie

Meer nieuwtjes lezen?

Lees nog meer tips, achtergrondverhalen en nieuws over Rotterdam. 

Cookies op de website van Uitagenda Rotterdam
We gebruiken cookies waarmee we onze website en advertenties persoonlijker en relevanter maken. Als je niet akkoord gaat, plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.