Victory Outreach kerk

Victory Outreach kerk

Victory Outreach is een internationale kerk, geroepen tot de taak van het evangeliseren en discipelen maken onder meest gekwetsten van de wereld, met de boodschap, de hoop en het plan van Jezus Christus

SMS Frieda Hunziker Advertentie

Meer nieuwtjes lezen?

Lees nog meer tips, achtergrondverhalen en nieuws over Rotterdam. 

Cookies op de website van Uitagenda Rotterdam
We gebruiken cookies waarmee we onze website en advertenties persoonlijker en relevanter maken. Als je niet akkoord gaat, plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.