Spring naar hoofdinhoud

Citykerk Het Steiger Sint Dominicus

Aan de enige gracht van Rotterdam, tussen de kantoren aan de Blaak en de winkels in de Hoogstraat, staat Het Steiger. Open voor bezinning, ontmoeting, een kaarsje opsteken, vieringen en activiteiten.

Citykerk

Citykerk Het Steiger/Sint Dominicus maakt deel uit van de Rooms-Katholieke Johannesparochie, als onderdeel van de Federatie Rotterdam Rechter Maasoever.

Tot de fusie in 2014 was zij een parochie van de Dominicanen. De gemeenschap van het Steiger probeert nu aansluiting te vinden bij haar fusiepartners, maar ook het Dominicaanse gedachtengoed levend te houden en te versterken. Vrijheid in denken en doen en democratie zijn daarbij belangrijke kenmerken.

Als Citykerk zijn we bijna iedere dag open: voor door-de-weekse vieringen; verder voor cursussen en andere activiteiten. In oecumenisch verband met andere kerken in de binnenstad proberen we gestalte te geven aan het Evangelie. Dat betekent dat we gezamenlijk grootstedelijke activiteiten ondersteunen zoals de Laurentiusdag en de Kerkennacht.

In de kloostergang zijn regelmatig exposities te zien, georganiseerd door de Kunstcommissie van Het Steiger.

Advertentie

Meer nieuwtjes lezen?

Lees nog meer tips, achtergrondverhalen en nieuws over Rotterdam. 

Cookies op de website van Uitagenda Rotterdam
We gebruiken cookies waarmee we onze website en advertenties persoonlijker en relevanter maken. Als je niet akkoord gaat, plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.