Wie wordt de nieuwe stadsdichter van Rotterdam?

Wie wordt de nieuwe stadsdichter van Rotterdam?

Stadsdichter Anne Vegter draagt op donderdag 26 januari (Gedichtendag) het stokje over aan haar opvolger. De nieuwe stadsdichter schrijft twee jaar lang gedichten over en voor Rotterdam.

Het stadsdichterschap zit er bijna op voor Anne Vegter. De afgelopen twee jaar schreef ze gedichten voor Rotterdammers. Via het project Dichter op de stad ontdekte ze de stad en sprak ze stadsgenoten. Uit deze gesprekken kwamen verschillende thema’s naar boven waar zij stadsgedichten over schreef. Daarnaast heeft zij alle bibliotheekvestigingen voorzien van een dichtregel. Op deze manier bracht zij poëzie naar de openbare ruimte. Naast de focus op Rotterdamse wijken dichtte ze ook over internationale kwesties die betrekking hebben op de stad zoals klimaatverandering, geweld tegen vrouwen en herdenkingen.

Programma

De officiële overdracht vindt plaats op 26 januari om 19.30 uur in het Bibliotheektheater. Host Evita de Roode blikt samen met Anne Vegter, Xandra Nibbeling, Kamiel Verschuren en stadsgenoten terug op de afgelopen twee jaar. Na het muzikale intermezzo benoemt wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Evenementen) de nieuwe stadsdichter en wordt de overdracht feestelijk afgesloten.

Benoeming

Het college van burgemeester en wethouders benoemt elke twee jaar de nieuwe stadsdichter. Ze wordt hierbij geadviseerd door een commissie die bestaat uit leden met expertise op het gebied van poëzie en een brede kennis van de stad. De coördinatie van alle activiteiten rondom het stadsdichterschap is in handen van Bibliotheek Rotterdam. Alle gedichten en projecten van de stadsdichter zijn te vinden op stadsdichter010.nl en op Instagram via @stadsdichter010.

Meer nieuwtjes lezen?

Lees nog meer tips, achtergrondverhalen en nieuws over Rotterdam.

Cookies op de website van Uitagenda Rotterdam
We gebruiken cookies waarmee we onze website en advertenties persoonlijker en relevanter maken. Als je niet akkoord gaat, plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.