Spring naar hoofdinhoud

ONTDEK HET NIEUWE HIMALAYAGEBIED IN DIERGAARDE BLIJDORP

Diergaarde Blijdorp heeft er sinds afgelopen weekend een nieuw gebied bij: het Himalayagebied met daarin een compleet gerestaureerde Bergdierenrots, een rijksmonument. Tijdens je bezoekje spot je hier kleine panda’s en kuifherten.

Rijksmonument
Diergaarde Blijdorp is het grootste rijksmonument van Rotterdam, dankzij het totaalontwerp van de tuinaanleg, bouwwerken en kunstvormen onder leiding van architect Van Ravesteyn (1889-1983). Met de restauratie van de bergdierenrots zijn nu zestien van de eenentwintig rijksmonumenten gerestaureerd en herbestemd.

Het Himalayagebied
De openstelling van het Himalayagebied is de aftrap van het 165-jarig Jubileum van de diergaarde. Het gebied is sfeervol ingericht met voor het gebied typerende beplanting, een gerestaureerde bergdierenrots, bestrating en gebouwen, inclusief een educatieve hut. Het totale pandaverblijf is meer dan verdubbeld qua oppervlakte omdat ook het huidige vertrek erbij is betrokken. Je krijgt een inkijkje in het leefgebied van de kleine panda en de internationale rol van Diergaarde Blijdorp bij de bescherming van deze bedreigde diersoort. Ook kuifherten zijn hier te bewonderen.

Klik hier voor meer informatie.

Meer nieuwtjes lezen?

Lees nog meer tips, achtergrondverhalen en nieuws over Rotterdam.

Cookies op de website van Uitagenda Rotterdam
We gebruiken cookies waarmee we onze website en advertenties persoonlijker en relevanter maken. Als je niet akkoord gaat, plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.