Spring naar hoofdinhoud

Nieuw Rotterdams Peil neemt deltastad Rotterdam onder de loep

Florian Boer en het ontwerpen aan de deltastad wordt uitgegeven door nai010 uitgevers

In Rotterdam vragen hogere rivierstanden, een stijgende zeespiegel en extreme regenval om een andere inrichting. Stedenbouwkundige Florian Boer (De Urbanisten) wist revolutionaire ideeën over klimaatadaptatie en waterbeheer te vertalen naar gebruiksvriendelijke plekken voor de Rotterdammers. In Nieuw Rotterdams Peil zijn de ideeën verzameld. Het boek wordt op 14 juni gelanceerd op het drijvende festivalhart van de Rotterdam Architectuur Maand in de Maashaven.

Florian Boer was zijn leven lang gefascineerd door het ‘stedelijk metabolisme’ – zeg maar de polytechnische onderwerpen die ooit aan de basis van het vak stonden. Hij wist revolutionaire ideeën over klimaatadaptatie en waterbeheer te vertalen naar gebruiksvriendelijke plekken voor de Rotterdammers. Dit uitte zich in de wijze waarop hij wateropgaven gebruikte om de havenstad niet alleen beter, maar ook mooier te maken.

In de zomer van 2022 overleed Florian Boer op 53-jarige leeftijd. Dit boek toont de voedingsbodem die hij legde om van Rotterdam de deltastad van de toekomst te maken. Het is een uitgebreide profielschets, interviews, rijk geïllustreerde projectbeschrijvingen en een tijdlijn tonen zijn grote impact op de stad, van het Benthemplein als waterbassin tot het Getijdenpark in de Keilehaven.

Gratis presentatie

De boeklancering begint 14 juni om 13.00 met de vertoning van de film Building Visions (Diego Breit Lira). Daarna introduceert Walter de Vries (planoloog Gemeente Rotterdam) Mark Hendriks (journalist, redacteur en auteur op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en landschapsarchitectuur). Mark Hendriks zal een lezing geven over het boek met een korte Q&A achteraf. Na de presentatie is er gelegenheid de tentoonstelling te bezoeken, een borrel te drinken en natuurlijk om het boek te kopen. 

Meer nieuwtjes lezen?

Lees nog meer tips, achtergrondverhalen en nieuws over Rotterdam.

Cookies op de website van Uitagenda Rotterdam
We gebruiken cookies waarmee we onze website en advertenties persoonlijker en relevanter maken. Als je niet akkoord gaat, plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.