Komt een leeuw bij de dokter in het Natuurhistorisch Museum

Komt een leeuw bij de dokter in het Natuurhistorisch Museum

De hondshaai, schildlpad en pinguïn. Elk gewerveld dier heeft hart en vaten heeft. In samenwerking met het Erasmus MC toont het Natuurhistorisch Museum in de tentoonstelling Komt een leeuw bij de dokter hoe dat hele stelsel, ook bij mensen, werkt. 

Echte harten van de hondshaai, schildpad en pinguïn laten de verschillen én overeenkomsten zien. Vissen hebben één boezem, maar de meeste amfibieën hebben er net als mensen twee. En hoewel de mens niet echt lijkt op een blauwe vinvis of een cavia, is het bouwplan van elk zoogdierhart nagenoeg hetzelfde. Maar waarom ontwikkelt een leeuw dan geen hart- en vaatziekten, terwijl dit zoogdier niets meters dan rood vlees eet?

Koelbox

Bi| een mensenhart gaat sosm wel eens wat mis. Artsen en onderzoekers van het Erasmus MC Hart & Vaat Instituut doen hun best het mensenhart gezond te houden of te repareren. In 1984 vond de eerste harttransplantatie van Nederland plaats in het Erasmus MC. De koelbox waarin dat donororgaan vervoerd werd — en dus uniek medisch erfgoed — heeft een ereplaats in de tentoonstelling.

Sinds die eerste transplantatie is er veel gebeurd op het gebied van preventie, diagnose en behandeling van hart- en vaatziekten. Op een tijdlijn zijn belangrijke historische gebeurtenissen in dit vakgebied te zien, samen met verschillende medische hulpmiddelen die daarbij gebruikt werden en worden. Bezoekers kijken mee met een echte operatie en zien hoe artsen een hart tijdens transplantatie buiten het lichaam laten kloppen.

De tentoonstelling Komt een leeuw bi| de dokter - hart & vaten bi| mens & dier is nog t/m 9 |uni 2024 te zien.

Meer nieuwtjes lezen?

Lees nog meer tips, achtergrondverhalen en nieuws over Rotterdam.

Cookies op de website van Uitagenda Rotterdam
We gebruiken cookies waarmee we onze website en advertenties persoonlijker en relevanter maken. Als je niet akkoord gaat, plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.