Spring naar hoofdinhoud

Inzameling voor Turkije, Syrië en de Koerdische regio's bij Nieuwe Instituut

Op 17 maart zijn kunstenaars, ontwerpers en digitale makers aanwezig bij een gezamenlijke benefietactie voor alle mensen die direct of indirect getroffen zijn door de recente aardbevingen in Turkije, Syrië en de Koerdische gebieden.

Het is een initiatief van Nieuwe Instituut, het Turks-Nederlandse inzamelingsinitiatief Artists in Solidarity NL, de Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam, Kunstinstituut Melly, het Mondriaan Fonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de Rijksakademie van Beeldende Kunsten en Het Nieuwe Café.

Op 17 maart gaan kunstenaars, ontwerpers en digitale makers uit de achterban en netwerken van de initiatiefnemers in gesprek met bezoekers en deelnemers aan het event. Een centraal onderdeel van de bijeenkomst is het verkoop van gedoneerde kunst- en designobjecten waarvan de opbrengst bijdraagt aan het totaalbedrag dat bij deze gelegenheid wordt ingezameld. Naast de gesprekken worden er presentaties, muziek en eten verzorgd voor een prettig samenzijn. 

Crisishulp en herstel

De levensomstandigheden van veel bewoners van de getroffen regio’s waren voorafgaand aan de aardschokken van februari 2023 al kwetsbaar en zwaar. In het licht van de gebeurtenissen van de afgelopen weken is er meer dan ooit behoefte aan solidariteit met deze gemeenschappen. De opbrengsten van de avond komen rechtstreeks ten goede aan lokale initiatieven die zich inzetten voor crisishulp en herstel voor de lange termijn.


Artists in Solidarity Netherlands is een groep in Nederland gevestigde kunstenaars en cultuurwerkers van uit Turkije die samenwerken aan bewustwording, gemeenschapsvorming en fundraisers ten behoeve van de slachtoffers van de aardbevingen. Ze zetten zich nadrukkelijk in voor het opbouwen van bestendige, betrouwbare relaties met collectieven in de regio.

Alle opbrengsten van de avond gaan naar Afet için Feminist Dayanışma (organiseren hulp vanuit Istanbul naar de aardbevingsregio), Mor Dayanışma (vrouwen en kinderen in Antakya), Kırkayak Kültür (migranten en vluchtelingen in het getroffen gebied), Lubunya Deprem (LGBTI+ en sekswerkers in de hele regio), Heyvasor (Rode Halvemaan over Rojava) en Dört Ayaklı Şehir (dieren in het getroffen gebied).

Foto Nieuwe Instituut: Ossip van Duivenbode

Meer nieuwtjes lezen?

Lees nog meer tips, achtergrondverhalen en nieuws over Rotterdam.

Cookies op de website van Uitagenda Rotterdam
We gebruiken cookies waarmee we onze website en advertenties persoonlijker en relevanter maken. Als je niet akkoord gaat, plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.