Spring naar hoofdinhoud

Eerste 60 namen voor Urban Future 2024 in Rotterdam bekend

Urban Future is Europa’s grootste evenement voor duurzame steden. Dit jaar vindt het plaats in Rotterdam. Vanaf 5 juni is Ahoy de ontmoetingsplaats voor mensen die verandering teweeg willen brengen om steden duurzamer te maken. Of het nu burgemeesters, architecten, mobiliteitsexperts, stedenbouwkundigen, wetenschappers, duurzaamheidsmanagers, vertegenwoordigers van start-ups, milieudeskundigen, innovatie-experts en andere professionals zijn. Onder meer Rutger Bregman, Janet Sanz en locoburgemeester van Parijs Christophe Najdovski zijn aanwezig op het congres.

Het verkennen van groene, sociale en digitale elementen binnen stedelijke landschappen staat centraal. Het congres is dit jaar opgebouwd rondom vijf thema’s: klimaatadaptatie, het bouwen van duurzame steden, sociale aspecten van transformatie, leiderschap en CityChanger vaardigheden.

Wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen) kijkt uit naar de komst van de Urban Future: ''We hebben als Rotterdam stevige ambities afgesproken als het gaat om een toekomstbestendige en duurzame stad. De omvang van de uitdagingen en de snelheid waarmee we in Rotterdam de energietransitie en duurzaamheid willen aanpakken, vraagt om innovatieve denkkracht. Het congres is de ideale manier om grote mondiale ontwikkelingen te koppelen aan lokale vraagstukken en oplossingen. Samen met lokale partners gaat het congres actief op zoek naar manieren om in contact te komen met de inwoners van de stad en de specifieke vraagstukken die hen bezighouden. Tot slot kunnen we laten zien dat onze stad een vooraanstaande speler is op bovengenoemde thema’s.''

Logische keuze

Gerald Babel-Sutter, de oprichter van Urban Future, vindt Rotterdam eveneens een logische keuze: ''We zijn het grootste evenement voor duurzame steden. De stadmakers die op ons congres afkomen zijn stuk voor stuk grote denkers, doeners en beslissers die actief, gepassioneerd en effectief bezig zijn met het duurzamer maken van hun stad. Precies dus de mensen die ook in Rotterdam bezig zijn met innovatieve ideeën die de wereld moeten helpen verbeteren.''

CityChangers

Tijdens Urban Future zullen vooraanstaande internationale CityChangers, toegewijd aan het verbeteren van steden, het podium betreden om hun expertise te delen en hun impact op stedelijke ontwikkeling te belichten. Christophe Najdovski, de loco burgemeester van Parijs, zal spreken over zijn vergroeningsinitiatieven, bijvoorbeeld van de Champs Elysees.

Auteur Rutger Bregman zal zijn theorie uiteenzetten, waarbij hij stelt dat kleine toegewijde groepen kunnen zorgen voor grote veranderingen. En Janet Sanz, voormalig loco burgemeester voor stedelijke planning, ecologie en mobiliteit in Barcelona, zal de hoogte- en dieptepunten bespreken van projecten zoals de Barcelona Superblocks en de politieke tegenslagen die hiermee gemoeid waren.

"Stedelijke transformatie is nooit, maar dan ook nooit, gemakkelijk. Op Urban Future zul je niet alleen de 'zonnige kant' van verhalen horen, maar ook de echte, ongefilterde kant van veranderingsprocessen," verklaart Gerald Babel-Sutter.

Dit is het volledige overzicht van de bevestigde sprekers.

Hier kun je meer duurzame inspiratie opdoen. 

Meer nieuwtjes lezen?

Lees nog meer tips, achtergrondverhalen en nieuws over Rotterdam.

Cookies op de website van Uitagenda Rotterdam
We gebruiken cookies waarmee we onze website en advertenties persoonlijker en relevanter maken. Als je niet akkoord gaat, plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.