De Gedroomde Vriend in het Chabot Museum

De Gedroomde Vriend in het Chabot Museum

Toen de Maasbruggen er nog waren, voordat de spoortunnel in gebruik werd genomen, bewoonde de eenzame figuur ‘Von Tuzzi’ (fantasie) tijdelijk de brugwachterstoren in de Wijnhaven. De figuur was alleen zichtbaar voor treinpassagiers, die hem in het voorbijgaan slechts zeven seconden konden gadeslaan. De performance met de naam The Imaginary Friend uit 1980 is de inspiratie voor een nieuwe expositie in het Chabot Museum. Opnieuw gecomponeerde SX-70 Polaroid-beelden tonen ‘Von Tuzzi’ in zijn domein, half verscholen in de illusie.  De expositie wordt op 15 maart geopend in het debatpodium Arminius. Vanaf 16 maart is De Gedroomde Vriend te zien in het museum.

Het concept en mise-en-scène tegen het decor van het panoramische decor van de Maasbruggen was van Anne Mieke Backer. Fotograaf en schrijver Pieter van Oudheusden (1957-2013) legde in honderden polaroids de verschijning en verdwijning van deze raadselachtige bewoner van de Wijnhaventoren vast. 

De Polaroid-beelden verleiden de bezoekers tot fantaseren over zo'n denkbeeldige figuur. De melancholie van de foto’s kan worden vergeleken met die van surrealistische schilders. Uitvergroot en herschikt tot ‘Bildungsroman’ herinneren zij aan de uitspraak van Friedrich Nietzsche: “We hebben de kunst nodig om niet aan de waarheid ten onder te gaan.” Tezamen vormen deze sterk uitvergrote beelden een verhaal van hoop, verlangen en teloorgang. 

De gedroomde plek past heel goed in het Chabot Museum. Naamgever Henk Chabot (1894-1949) had met zijn broer Wim (1907-1977) jarenlang een atelier in de Wijnstraat en later in de Wijnhaven. Het laatste ging in het bombardement van 1940 verloren, samen met de meeste werken die zich daar bevonden. Deze tentoonstelling brengt de oud-Wijnhavenbewoners bij elkaar.

Weisbard en Nelleke Noordervliet 

De tentoonstelling vindt plaats in combinatie met twee boekuitgaven: fotoboek The Imaginary Friend (de HEF Publishers) en essay De Gedroomde Vriend (uitgave Stichting Historische Publicaties Roterodamum onder redactie van Nelleke Noordervliet). Tegelijkertijd is er een verkooptentoonstelling bij galerie Galerie Weisbard.

Meer nieuwtjes lezen?

Lees nog meer tips, achtergrondverhalen en nieuws over Rotterdam.

Cookies op de website van Uitagenda Rotterdam
We gebruiken cookies waarmee we onze website en advertenties persoonlijker en relevanter maken. Als je niet akkoord gaat, plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.