Spring naar hoofdinhoud

De Echte Rotterdammer komt van buiten

Rotterdam staat bekend om de vele nationaliteiten, kenmerkend voor onze stad is het fenomeen ‘superdiversiteit’. Hiermee wordt bedoeld dat de stad zo divers is geworden dat men eigenlijk niet meer over minderheden en meerderheden kan spreken.

Paul van de Laar, die de Jurriaanse Leerstoel Geschiedenis van Rotterdam bekleedt en hoofd van de afdeling geschiedenis van de Erasmus School of History, Culture and Communication, en Peter Scholten, hoogleraar Migratie en Diversiteitsbeleid aan de Erasmus Universiteit, maakten een indrukwekkend overzicht over deze ontwikkeling. 

De Echte Rotterdammer komt van buiten - Rotterdam migratiestad 1600-2022 gaat over de geschiedenis van Rotterdam als migratiestad. Uiteraard komen geruchtmakende gebeurtenissen als de rellen in de Afrikaanderwijk en de Fortuynrevolte aan bod, maar ook tal van minder bekende episoden uit een verder verleden. Al eeuwenlang komen kooplieden, werkzoekenden en vluchtelingen naar de havenstad aan de Maas. Deze instroom komt bijvoorbeeld duidelijk tot uiting op de West-Kruiskade, met het gevarieerde aanbod aan winkels en eetgelegenheden. Ook de creatieve urbane cultuur opgekomen, los van de gevestigde culturele instellingen, is een uitvloeisel.

Maar migratie en integratie is ook onderdeel binnen het politieke spectrum. Beleidskeuzes wisselen naargelang de tijdgeest en de politieke kleur van het stadsbestuur – nu eens zijn ze streng en normatief, dan weer meer ontspannen. Zo kan de oprichting van een moskee of een islamitische school een steen des aanstoots zijn, maar ook een middel tot integratie. Het debat maakt één ding onomstotelijk duidelijk: Rotterdam ontleent zijn identiteit aan migratie.

Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij THOTH en is rijk aan voorbeelden en illustraties. Op vrijdag 17 februari is de boekpresentatie in het Verhalenhuis Belvédère. Daar wordt het boek overhandigd aan wethouder Faouzi Achbar en journalist Hasna El Maroudi.  Zij zal met de auteurs in gesprek gaan. Reserveren kan tot uiterlijk 13 februari via info@thoth.nl.

 

Coverfoto: Kaapverdisch pension aan de ’s-Gravendijkwal, 1979 door Robert de Hartogh
Foto: De gastarbeiders wensen u geluk. Wat wenst u de gastarbeiders? Nieuwjaarsreceptie met burgemeester Wim Thomassen, 1970. Foto Stadsarchief Rotterdam, foto door Ary Groeneveld

Meer nieuwtjes lezen?

Lees nog meer tips, achtergrondverhalen en nieuws over Rotterdam.

Cookies op de website van Uitagenda Rotterdam
We gebruiken cookies waarmee we onze website en advertenties persoonlijker en relevanter maken. Als je niet akkoord gaat, plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.