CBK en Stadsarchief zoeken nieuwe Stadstekenaars

CBK en Stadsarchief zoeken nieuwe Stadstekenaars

Ieder jaar zoeken Stadsarchief Rotterdam en CBK Rotterdam kunstenaars die de stad observeren en hun reflecties in tekeningen verbeelden: de Stadstekenaars! Wil jij de komende periode aan de slag met het thema 'bestaans(on)zekerheid dan kun je je aanmelden tot 15 maart. 

De stadstekenaars brengen komende periode het thema 'bestaans(on)zekerheid in beeld. Aan het eind van het jaar worden de tekeningen gepresenteerd in een tentoonstelling in Kunsthal Rotterdam. Daarna worden ze opgenomen in de collectie van het Stadsarchief en maken ze deel uit van de Collectie Rotterdam.

Armoede

Bestaanszekerheid is een actueel thema dat je de laatste tijd veel terug hoort in het nieuws.  Ook bij de Tweede Kamerverkiezing in 2023 kwam het vaak ter sprake. In Rotterdam is het een belangrijk onderwerp omdat het de armste stad van Nederland is. 15,4% van de Rotterdammers leeft onder de armoedegrens. De stijgende kosten van levensonderhoud als gevolg van inflatie zorgen ervoor dat het dagelijks bestaan voor een groot deel van de inwoners van Rotterdam steeds onzekerder wordt. 

Integriteit

Hoe armoede en bestaans(on)zekerheid er anno 2024 uitziet, verandert en is niet altijd even zichtbaar. CBK en Stadsarchief Rotterdam zijn ervan overtuigd dat dit urgente onderwerp, dat veel Rotterdammers direct of indirect treft en vele gezichten kent, nodig in beeld moet worden gebracht. Het is belangrijk dat de nieuwe Stadstekenaars de nuances van het onderwerp kennen en die integer kunnen optekenen.  

Meedoen?

Ken of ben jij een van de nieuwe Stadstekenaars? Documentatie kan tot uiterlijk 15 maart worden gestuurd naar stadstekenaar@cbkrotterdam.nl

Lees hier meer informatie over de voorwaarden, vergoeding en waar de documentatie uit bestaat.

Meer nieuwtjes lezen?

Lees nog meer tips, achtergrondverhalen en nieuws over Rotterdam.

Cookies op de website van Uitagenda Rotterdam
We gebruiken cookies waarmee we onze website en advertenties persoonlijker en relevanter maken. Als je niet akkoord gaat, plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.