Doopsgezind Rotterdam

Doopsgezind Rotterdam

De Doopsgezinde Gemeente Rotterdam kent een structuur bestaande uit een Kerkenraad en Werkgroepen. Deze werkgroepen vertegenwoordigen elk specifieke activiteiten of uitvoerende functies binnen de gemeente.

Vrede is de weg!

We proberen dat in het dagelijks leven in praktijk te brengen, oefenen ons intussen in geweldloosheid en verdraagzaamheid en zijn behulpzaam naar de mensen om ons heen. We hechten aan verdieping en persoonlijke geloofsvrijheid en aan samen vieren en zingen.

Meer nieuwtjes lezen?

Lees nog meer tips, achtergrondverhalen en nieuws over Rotterdam. 

Cookies op de website van Uitagenda Rotterdam
We gebruiken cookies waarmee we onze website en advertenties persoonlijker en relevanter maken. Als je niet akkoord gaat, plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.