Spring naar hoofdinhoud

Poverty Escape toont dat ontsnappen uit armoede een hele uitdaging is

 Bijna een vijfde van de Rotterdammers leeft onder de armoedegrens. Het gaat om volwassenen, jongeren én kinderen die niet (meer) kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. In het Millinxparkhuis, beheerd door WMO Radar, kunnen instanties en individuen vanaf 22 september deelnemen aan de Poverty Escape, een real-life experience, waarin de deelnemers ervaren hoe het is om in armoede te leven.

Ervaringsdeskundigen, mensen uit Rotterdam-Zuid die zelf in armoede leven of hebben geleefd, creëren levensechte situaties rondom armoede zoals schulden, aanmaningen, deurwaarders en de chaos en wanhoop die daarmee gepaard gaan.

De Rotterdamse real-life experience is een initiatief van Jettie Medema en acteur Archell Thompson. Medema: “Poverty Escape is een spel, maar helaas voor veel mensen de realiteit. Deze real-life experience komt dan ook voort uit een grote behoefte naar meer begrip, preventie en het doorbreken van systeemdenken.”
 
Poverty Escape is voor iedereen toegankelijk, gewild of ongewild bekend met het onderwerp armoede, en zal elke vrijdag tussen 10:00 en 17:00 uur georganiseerd worden in het Millinxparkhuis tot en met november 2023.  

Inschrijven kan via deze link. Deelnemen aan de Poverty Escape is gratis, zo streeft de organisatie naar een armoedevrij Rotterdam met gelijke kansen voor iedereen en zonder schaamte rondom armoede. “We willen begrip creëren tussen burgers en instanties, om zo hulpverlening beter te laten aansluiten bij de behoeften van mensen in armoede,” verklaart creatief leider Archell Thompson.

Meer nieuwtjes lezen?

Lees nog meer tips, achtergrondverhalen en nieuws over Rotterdam.

Cookies op de website van Uitagenda Rotterdam
We gebruiken cookies waarmee we onze website en advertenties persoonlijker en relevanter maken. Als je niet akkoord gaat, plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.