Spring naar hoofdinhoud

Canon van Rotterdam belicht migratie en het koloniale verleden

Rotterdam heeft nu een eigen Canon. De Canon van Rotterdam sluit aan bij de landelijke geschiedenis in de Canon van Nederland, maar vertelt het verhaal van de stad. Waar beide Canons van elkaar verschillen is dat in de Rotterdamse versie meer plaats is ingeruimd voor het thema migratie.

In 2020 is de motie ‘Canon van Rotterdam’ van Ruud van der Velden (Partij voor de Dieren) aangenomen. Deze motie riep op tot het in het leven roepen van een werkgroep bestaande uit alle relevante actoren die het verhaal van de stad kennen en kunnen vertellen, met als doel het opstellen van een Canon van Rotterdam. De werkgroep, bestaande uit Archeologie (BOOR), bureau Monumenten en Cultuurhistorie, Stadsarchief Rotterdam en Museum Rotterdam heeft zich hierover gebogen en is tot een Rotterdamse Canon gekomen die aansluit bij de Canon van Nederland (lijst van personen, werken, gebeurtenissen die als belangrijk worden beschouwd). De Rotterdamse vensters (onderwerpen) zijn in veel gevallen een vrije vertaling van de landelijke onderwerpen.

Bij de invulling van de Canon van Rotterdam is gekozen voor onderwerpen die in het verlengde liggen van de landelijke canonvensters, maar ook een verhaal over de stad vertellen. Zo staat tegenover jager-verzamelaar Trijntje in de Canon van Nederland, in de Rotterdamse versie een venster over de prehistorische pijlpunten die ooit op de Maasvlakte zijn gevonden.

Koloniale verleden

Op dezelfde manier besteedt de Canon van Rotterdam aandacht aan het koloniale verleden. Het landelijke venster over slavernij heeft hier zijn tegenhanger in een verhaal over het achttiende-eeuwse slavenschip Willem & Carolina. En waar de landelijke Canon de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië centraal stelt, richt de Rotterdamse Canon de blik op de Lloydkade, de plek waar mensen aankwamen uit voormalig Nederlands-Indië.

Waar beide Canons van elkaar verschillen is dat in de Rotterdamse versie meer plaats is ingeruimd voor het thema migratie. verschillen is dat in de Rotterdamse versie meer plaats is ingeruimd voor het thema migratie. Het thema migratie speelt door de eeuwen heen een belangrijke rol in Rotterdam. Dat heeft zich onder meer vertaald in vensters over Zuid-Nederlanders die zich in de Tachtigjarige Oorlog in Rotterdam vestigden, maar ook in een venster over de Chinese gemeenschap op Katendrecht.

Erasmus, Deelder en de Euromast

Verder is er uiteraard aandacht voor iconen zoals Erasmus, Deelder en de Euromast. Daarmee is het een mix geworden van bekende én minder bekende personen, plekken, gebeurtenissen, voorwerpen en immaterieel erfgoed die een rol hebben gespeeld of spelen in de geschiedenis van de stad.

Wethouder Faouzi Achbar: ''Met de Rotterdamse Canon kunnen docenten de Nederlandse geschiedenis tastbaar maken aan de hand van Rotterdamse voorbeelden. Migratie als thema is daarvan een belangrijk onderdeel. Leerlingen kunnen op deze manier leren hoe Rotterdam heeft bijgedragen aan de landelijke geschiedenis.''

 

Coverfoto: De schepen Sibajak en Kota Inten arriveren bij de Lloydkade, 1949. ANP Foto

Meer nieuwtjes lezen?

Lees nog meer tips, achtergrondverhalen en nieuws over Rotterdam.

Cookies op de website van Uitagenda Rotterdam
We gebruiken cookies waarmee we onze website en advertenties persoonlijker en relevanter maken. Als je niet akkoord gaat, plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.