UitBuro UitBuro UitBuro UitBuro
id - 618923
key - f87a31a8-cb77-402b-92d4-5019a39dcff2
parentID - 1096
level - 4
writerID - 0
creatorID - 0
nodeType - 1143
template - 3438
sortOrder - 1374
createDate - 20220714213241000
updateDate - 20230119072145000
nodeName - Ken Je Dat Niet Horen Dan?
urlName - ken-je-dat-niet-horen-dan
writerName - admin
creatorName - admin
nodeTypeAlias - Production
path - -1,1064,1074,1096,618923
isPublished - true
datum - 2023-02-06T20:30:00
description - Waarom zingen supporters in het stadion? Waarom nemen ze een spelletje zo serieus? En wat is eigenlijk het nut van supporterschap? Het wordt onderzocht in gesprekken met deskundigen die zelf supporter zijn. Verwacht verhelderende gesprekken, humor en muziek. Columns, coryfeeën en commentaar vanaf de zijlijn.
disabled - 0
freeEntrance - 0
genreIds - 1251 613143 1250
genreNameMain - Lezingen/debat
genreNames - Lezingen/debat Muziek Overig Muziek
hideImportedImages - 0
highlighted - 0
lastMinute - 0
mediaUrl1 - /ProductionMedia/618923/Logo__Ken_je_dat_niet_horen_dan_groen_12a3.png
ndtrcGenres - lezingen/debat muziek overig
nietIndexeren - 0
shortDescription - Live talkshow en podcast over Feyenoord
sourceId - f1ee115f56cc5b69f913b24b64b08dd
sticky - 0
tipped - 0
title - Ken Je Dat Niet Horen Dan?
umbracoNaviHide - 0
datumFilter - 06022023
datumRewritten - 20230206203000
genreIdsRewritten - 1251 613143 1250
descriptionFullHtml - <p>Waarom zingen supporters in het stadion? Waarom nemen ze een spelletje zo serieus? En wat is eigenlijk het nut van supporterschap? Het wordt onderzocht in gesprekken met deskundigen die zelf supporter zijn. Verwacht verhelderende gesprekken, humor en muziek. Columns, coryfeeën en commentaar vanaf de zijlijn.</p>
shortDescriptionFullHtml - Live talkshow en podcast over Feyenoord
numberOfLikes - 000000000
numberOfPageViews - 000000288
numberOfShares - 000000000
sortOrderRewritten - 00000000000000001374
levelRewritten - 4
guid - f87a31a8-cb77-402b-92d4-5019a39dcff2
udi - umb://document/f87a31a8cb77402b92d45019a39dcff2
urlNameSearchable - ken-je-dat-niet-horen-dan
__NodeId - 618923
__IndexType - content
__Path - -1,1064,1074,1096,618923
__NodeTypeAlias - production
__Key - f87a31a8-cb77-402b-92d4-5019a39dcff2
__Icon - icon-cinema
__Raw_description - <p>Waarom zingen supporters in het stadion? Waarom nemen ze een spelletje zo serieus? En wat is eigenlijk het nut van supporterschap? Het wordt onderzocht in gesprekken met deskundigen die zelf supporter zijn. Verwacht verhelderende gesprekken, humor en muziek. Columns, coryfee&euml;n en commentaar vanaf de zijlijn.</p>
#