Drifting <sup></sup>

Drifting

Wereldwijd maken arbeidsmigranten lange en zware dagen op de bouwplaats. Met zijn honderdduizenden trekken zij zo goed als rechteloos van bouwplaats naar bouwplaats. Nauwelijks profiterend van de miljarden die met de bouwprojecten worden verdiend, worden zij uitgebuit om de heersende bouwwoedemogelijk te maken. Drifting volgt een groep Koerdische bouwvakkers in Istanbul. Hun persoonlijke verhalen, tijdelijke vriendschappen en voortdurende gevecht tegen onderbetaling en barre, mensonterende omstandigheden schetsen een beklemmend beeld. Als een van hen aankondigt naar Algerije te vertrekken, weetje als kijker al dat de beloften die hem zijn gedaan over betere huisvesting en werkomstandigheden, en een hoger loon, niet zullen worden nagekomen.

Alle data

Zaterdag 7 oktoberZa 7 okt
17:30
LantarenVenster

Meer nieuwtjes lezen?

Lees nog meer tips, achtergrondverhalen en nieuws over Rotterdam.

Toch iets anders?

Bekijk wat er nog meer te doen is in Rotterdam.

Cookies op de website van Uitagenda Rotterdam
We gebruiken cookies waarmee we onze website en advertenties persoonlijker en relevanter maken. Als je niet akkoord gaat, plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.