UitBuro UitBuro UitBuro UitBuro
id - 629889
key - 1efdd46f-6386-4af9-9d2c-570abca82c4e
parentID - 1089
level - 4
writerID - 0
creatorID - 0
nodeType - 1143
template - 3438
sortOrder - 2844
createDate - 20221124131158000
updateDate - 20221218201439000
nodeName - De Nacht van de Kaap
urlName - de-nacht-van-de-kaap
writerName - admin
creatorName - admin
nodeTypeAlias - Production
path - -1,1064,1074,1089,629889
isPublished - true
datum - 2023-09-02T09:00:00
description - Het festival vindt plaats op de kop van de wijk Katendrecht te Rotterdam. Op diverse podia in de openlucht, in tenten en op het SS Rotterdam worden 'live' levensliederen ten gehore gebracht en sterke verhalen verteld. De nadruk ligt niet alleen op liederen van vroeger, er wordt ook veel ruimte geboden aan hedendaagse muziek. Naast bands worden er ook DJ's en theatrale acts geprogrammeerd. De Nacht van de Kaap wordt in opdracht van SOCI georganiseerd door JMR Event Makers.
disabled - 0
eventFacebookUrl - https://www.facebook.com/DeNachtVanDeKaap
eventInstagramUrl - https://www.instagram.com/nachtvandekaap/
freeEntrance - 0
genreIds - 1267
genreNameMain - Divers
genreNames - Divers
hideImportedImages - 0
highlighted - 0
lastMinute - 0
mediaUrl1 - /ProductionMedia/629889/foto_1_1_2x_e2543821.png
ndtrcGenres - divers
nietIndexeren - 0
shortDescription - De Nacht van de Kaap is een internationaal zeemans- en levensliederenfestival, waarbij de oude tijden op Katendrecht, als onderdeel van de Rotterdamse haven, herleven.
sourceId - ef19ab90a444ff5a914363528b56a880
sticky - 0
tags - abckalender
tipped - 0
title - De Nacht van de Kaap
umbracoNaviHide - 0
datumFilter - 02092023
datumRewritten - 20230902090000
tagsRewritten - abckalender
genreIdsRewritten - 1267
descriptionFullHtml - <p>Het festival vindt plaats op de kop van de wijk Katendrecht te Rotterdam. Op diverse podia in de openlucht, in tenten en op het SS Rotterdam worden 'live' levensliederen ten gehore gebracht en sterke verhalen verteld. De nadruk ligt niet alleen op liederen van vroeger, er wordt ook veel ruimte geboden aan hedendaagse muziek. Naast bands worden er ook DJ's en theatrale acts geprogrammeerd. De Nacht van de Kaap wordt in opdracht van SOCI georganiseerd door JMR Event Makers.</p>
shortDescriptionFullHtml - De Nacht van de Kaap is een internationaal zeemans- en levensliederenfestival, waarbij de oude tijden op Katendrecht, als onderdeel van de Rotterdamse haven, herleven.
numberOfLikes - 000000000
numberOfPageViews - 000000009
numberOfShares - 000000000
sortOrderRewritten - 00000000000000002844
levelRewritten - 4
guid - 1efdd46f-6386-4af9-9d2c-570abca82c4e
udi - umb://document/1efdd46f63864af99d2c570abca82c4e
urlNameSearchable - de-nacht-van-de-kaap
__NodeId - 629889
__IndexType - content
__Path - -1,1064,1074,1089,629889
__NodeTypeAlias - production
__Key - 1efdd46f-6386-4af9-9d2c-570abca82c4e
__Icon - icon-cinema
__Raw_description - <p>Het festival vindt plaats op de kop van de wijk Katendrecht te Rotterdam. Op diverse podia in de openlucht, in tenten en op het SS Rotterdam worden 'live' levensliederen ten gehore gebracht en sterke verhalen verteld. De nadruk ligt niet alleen op liederen van vroeger, er wordt ook veel ruimte geboden aan hedendaagse muziek. Naast bands worden er ook DJ's en theatrale acts geprogrammeerd. De Nacht van de Kaap wordt in opdracht van SOCI georganiseerd door JMR Event Makers.</p>
#