UitBuro UitBuro UitBuro UitBuro
id - 630069
key - ffb42616-6061-4374-9862-d66994084782
parentID - 1088
level - 4
writerID - 0
creatorID - 0
nodeType - 1143
template - 3438
sortOrder - 1527
createDate - 20221124141205000
updateDate - 20221218203906000
nodeName - Crazy Sexy Cool Halloween
urlName - crazy-sexy-cool-halloween
writerName - admin
creatorName - admin
nodeTypeAlias - Production
path - -1,1064,1074,1088,630069
isPublished - true
datum - 2023-10-28T09:00:00
description - Halloween wordt in Nederland steeds populairder. Waar het feest in Amerika al jaren groots gevierd wordt gaan ook in ons land steeds meer kinderen, verkleed in enge kostuums, langs de deuren in de hoop wat snoep te krijgen. Maar niet alleen kinderen willen Halloween vieren. Ook de vraag naar evenementen voor jongvolwassenen rondom deze feestdag neemt enorm toe. Dit is een ontwikkeling waar The Real World al in 2013 op in heeft gespeeld, door Crazy Sexy Cool Halloween te organiseren in de Maassilo in Rotterdam. In 2017 vond het eerste outdoor Halloween festival plaats. Met tientallen scare actors, scarezones en 3 geprogrammeerde podia is het één van de leukste festivals in het najaar.
disabled - 0
eventInstagramUrl - https://www.instagram.com/csc_events/?hl=nl
freeEntrance - 0
genreIds - 616498 1267 1245
genreNameMain - Dance
genreNames - Dance Divers Festival
hideImportedImages - 0
highlighted - 0
lastMinute - 0
mediaUrl1 - /ProductionMedia/630069/crazy_sexy_cool_halloween_foto_door_martin_hols_1.jpg
ndtrcGenres - dancefestival divers
nietIndexeren - 0
shortDescription - Crazy Sexy Cool Halloween in het Zuiderpark is met tientallen scare actors, scarezones en 3 podia één van de leukste festivals in het najaar.
sourceId - 8d51c97d81249fb230a51526fa5d8296
sticky - 0
tags - abckalender festival
tipped - 0
title - Crazy Sexy Cool Halloween
umbracoNaviHide - 0
datumFilter - 28102023
datumRewritten - 20231028090000
tagsRewritten - abckalender festival
genreIdsRewritten - 616498 1267 1245
descriptionFullHtml - <p>Halloween wordt in Nederland steeds populairder. Waar het feest in Amerika al jaren groots gevierd wordt gaan ook in ons land steeds meer kinderen, verkleed in enge kostuums, langs de deuren in de hoop wat snoep te krijgen. Maar niet alleen kinderen willen Halloween vieren. Ook de vraag naar evenementen voor jongvolwassenen rondom deze feestdag neemt enorm toe.</p> <p>Dit is een ontwikkeling waar The Real World al in 2013 op in heeft gespeeld, door Crazy Sexy Cool Halloween te organiseren in de Maassilo in Rotterdam. In 2017 vond het eerste outdoor Halloween festival plaats. Met tientallen scare actors, scarezones en 3 geprogrammeerde podia is het één van de leukste festivals in het najaar.</p>
shortDescriptionFullHtml - Crazy Sexy Cool Halloween in het Zuiderpark is met tientallen scare actors, scarezones en 3 podia één van de leukste festivals in het najaar.
numberOfLikes - 000000000
numberOfPageViews - 000000012
numberOfShares - 000000000
sortOrderRewritten - 00000000000000001527
levelRewritten - 4
guid - ffb42616-6061-4374-9862-d66994084782
udi - umb://document/ffb42616606143749862d66994084782
urlNameSearchable - crazy-sexy-cool-halloween
__NodeId - 630069
__IndexType - content
__Path - -1,1064,1074,1088,630069
__NodeTypeAlias - production
__Key - ffb42616-6061-4374-9862-d66994084782
__Icon - icon-cinema
__Raw_description - <p>Halloween wordt in Nederland steeds populairder. Waar het feest in Amerika al jaren groots gevierd wordt gaan ook in ons land steeds meer kinderen, verkleed in enge kostuums, langs de deuren in de hoop wat snoep te krijgen. Maar niet alleen kinderen willen Halloween vieren. Ook de vraag naar evenementen voor jongvolwassenen rondom deze feestdag neemt enorm toe.</p> <p>Dit is een ontwikkeling waar The Real World al in 2013 op in heeft gespeeld, door Crazy Sexy Cool Halloween te organiseren in de Maassilo in Rotterdam. In 2017 vond het eerste outdoor Halloween festival plaats. Met tientallen scare actors, scarezones en 3 geprogrammeerde podia is het &eacute;&eacute;n van de leukste festivals in het najaar.</p>
#